Proiectare


Efectuăm intrări în legalitare, proiecte pentru extinderi si mansardări, proiectare clădiri concept nou, compartimentări, expertize tehnice. La cererea beneficiarului obținem avizele și acordurile necesare obținerii autorizației de construire.

Asiguram asistentă în cumpărarea de terenuri și imobile.

Putem realiza documentații pentru planuri de urbanism zonal, de detaliu, proiecte pentru autorizație de construire sau proiecte tehnice și detalii de execuție.

Rezistență

Executam proiecte de rezistență pentru construcții din beton armat sau precomprimat, oțel, cărămidă, BCA, lemn, mixte:
case izolate, duplex sau înșiruite, vile, cabane, pensiuni și alte construcții civile de mici dimensiuni;
blocuri de apartamente, spații de birouri, hoteluri și alte construcții civile de mari dimensiuni;
hale industriale, depozite, benzinării și alte construcții industriale;
ferme de animale, silozuri, lăptării  și alte construcții agricole.

Avize

Pregătim documentațiile și obținem următoarele documente necesare realizării unei construcții:
 ridicare topografică, extras de carte funciară (prin colaboratori);
certificat de urbanism, acord de mediu, documentații și expertize tehnice;
avize de utilități, Poliția Rutieră, Apele Române, Siguranța Circulației, R.A.A.D.P., Sănătatea Populației, Apărare Civilă, etc.
studii geotehnice, autorizație de construire, securitate la incendiu;
luare în folosință.

Consultanță

Oferim:
 consultanșă în vederea achizitionării sau vânzării unui teren sau imobil;
supravegherea și verificarea calității lucrărilor de execuție;
evaluarea terenurilor sau imobilelor, în vederea trecerii valorii lor în contabilitate.