Documentația necesară autorizației de construire

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor. In gama de servicii conexe ale Optim Est Construct se numară si realizarea documentațiilor necesare.

Din punct de vedere al obținerii autorizației de construire trebuie urmăriți următorii pași:

Certificatul de urbanism

Documente necesare:
1.Cerere tip completata si semnata
2.Chitanta în original privind achitarea taxei legale
3.Plan cadastral de incadrare in zona scara 1:2000 (2exemplare) si plan de situatie cu propunerea scara 1:500 (2exemplare)
4.Pentru modificari la nivelul balcoanelor, acceselor, fatadei – Planul corespunzator apartamentului modificat si fotografia fatadei blocului relevanta, sau fotografii pentru cazuri speciale
5.Extras de Carte funciara
6.Act de proprietate sau contract vanzare-cumparare
7.Copie dupa buletin
8.Memoriu de arhitectura

Avize

Tipul de aviz si documentele necesare pentru avize si acorduri privind utilitatile urbane:

Aviz Apa si Canalizare

Documente necesare:
1.copie Certificat de Urbanism
2.copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexa la Certificatul de urbanism – 2exemplare
4.copie act de proprietate
5.copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului

Aviz Alimentare cu Energie Electrica

Documente necesare:
1.cerere tip de racordare;
2.aviz de amplasament/acord unic în copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv;
3.studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, daca a fost elaborat;
4.datele tehnice si energetice legate de consumul utilizatorului
5.certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie si în original (care se restituie);
6.2xcopie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism
7.copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului
8.Actul de proprietate sau actul de inchiriere(este necesar acordul notarial al proprietarului pentru interventie) precum si certificat de înmatriculare al agentului economic(daca e cazul);
10.dovada achitarii tarifului de emitere aviz.

Aviz gaze naturale

Documente necesare:
1. cerere tip completata;
2. memoriu tehnic de arhitectura;
3. copie dupa certificatul de urbanism;
4. copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism- 2exemplare
5. copie taxa perceputa de agentul economic care variaza in functie de complexitatea proiectului

Aviz Salubritate

Documente necesare:
1.copie buletin de identitate/carte de identitate a proprietarului
2.copia contractului de proprietate sau de inchiriere
3.copie taxa; aceasta varianza in functie de agentul economic care presteaza serviciul – se achita la caserie

Aviz Agent Termic

Documente necesare:
1.Cerere tip completata
2.Actul de proprietate asupra terenului
3.copie dupa certificatul de urbanism
4.copie plan cadastral scara 1:500 si 1:2000 anexat la Certificatul de urbanism – 2exemplare
5.memoriu tehnic de arhitectura
6. copie taxa achitata la agentul economic

Aviz Protectia Mediului

Documente necesare:
1.cerere solicitare acord
2.fisa tehnica (daca este cazul)
3.copie certificat urbanism – 1 exemplar
4.actul de proprietate sau inchiriere
5.document notificare mediu
6.anunt in presa cu inceperea demersurilor ptr.obtinerea acordului (daca este cazul)
7.plan de incadrare in zona – 1 exemplar
8.plan de situatie sc.1:500 (1:1000) – 1 exemplar
9.fatade sc.1:50 (1:100) (daca este cazul)
10.numar SIM
11.copie achitare taxa 100lei

Aviz Inspectoratul de stat in Constructii

Documente necesare:
1.cerere solicitare aviz
2.copie certificat de urbanism – 1 exemplar
4.memoriu tehnic arhitectura
4.plan de incadrare în zona – 1 exemplar
5.plan de situatie scara 1:500 sau 1:1000 – 2 exemplare
6.proiect D.T.A.C – 2 exemplare
7.copie buletin de identitate proprietar
8.actul de proprietate sau inchiriere